Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gällande översiktsplan

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Översiktsplanen utgår från att Falun och Borlänge tillsammans är en tvåkärnig stadsregion – FalunBorlänge – med en gemensam syn på strategiska frågor. Genom ett utvecklat samarbete pekar Översiktsplan FalunBorlänge ut riktningen för en långsiktigt positiv utveckling för hela länet.

Översiktsplanen gäller för båda kommunernas hela yta. Den tar upp de strategiska frågor som är viktiga för att FalunBorlänge ska bli en motor för länets utveckling, men innehåller också sådant som måste finnas i en översiktsplan för att den ska uppfylla plan- och bygglagens krav.

Översiktsplan FalunBorlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver den kommuntäckande översiktsplanen kan man göra fördjupningar för områden som behöver studeras mer detaljerat. I Falu kommun finns flera antagna fördjupade översiktsplaner (FÖP).

Gällande fördjupade översiktsplaner

Sidan uppdaterad 2023-11-01