Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gällande fördjupade översiktsplaner

Utöver den kommuntäckande översiktsplanen kan man göra fördjupningar för områden som behöver studeras mer detaljerat. I Falu kommun finns flera antagna fördjupade översiktsplaner (FÖP).

Karta - fördjupade översiktsplaner Falu kommun

I kartan kan du se vilka områden de fördjupade översiktsplanerna gäller för. Du kan också se namnen på planerna om du zoomar i kartan.

Sidan uppdaterad 2023-10-09