Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Interaktiv mark- och vattenanvändningskarta

Bild och instruktioner på hur du navigerar

Navigera i kartan genom att klicka på de olika avsnitten, klicka på länkarna i varje avsnitt för att komma till rätt textavsnitt. Siffrorna framför avsnittet hänvisar till kapitlen i översiktsplanen.

Skärmbild på avsnitt för navigering.

Teckenförklaring

Teckenförklaringen i högra hörnet går att fälla ner för varje kapitel och anpassas till den markanvändning som visas i varje avsnitt.

Skärmbild på kartans teckenförklaring.

Nedfälld teckenförklaring

Skärmbild på nedfälld teckenförklaring och dess innehåll.

Zooma i kartan med hjälp av plus och minus knapparna eller hem knappen, det går också bra att skrolla eller använda vedertagna zoomfunktioner för touchskärmar.

Skärmbild på zoonfunktionen.

Klicka på linjer och ytor i kartan för att få mer information om de olika markanvändningsobjekten.

Skärmbild över kartan.

Vid flera objekt på samma ställe, klicka på den lilla pilen i informationsrutan för att komma till nästa objekt.

Skärmbild över kartan.

Bakgrundskartan

Kommer från Lantmäteriets öppna data.

Kartans framställning

Markanvändningskartan är framtagen till Översiktsplanen FalunBorlänge.

Sidan uppdaterad 2021-06-08