Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer promenerar iväg på en vinterväg

7.2 Friluftsliv och idrott

FalunBorlänge är känt för goda frilufts- och idrottsmöjligheter. Nya nischer för friluftslivet som cykel, skridsko, kanotning med flera kan utvecklas. Samtidigt som de friluftsaktiviteter som är beroende av byggda anläggningar kan utökas ska också behovet av tysta, ostörda områden för naturupplevelser beaktas. Strandområden och områden med vildmarkskänsla är särskilt värdefulla för det rörliga friluftslivet. Det finns också ett behov av att ta fram intressanta cykelstråk för turister och Falu- och Borlängebor i FalunBorlänge som också kan sträcka sig in i andra kommuner. Idrotten har betydelse både för folkhälsan, för att skapa idrottsevenemang och utveckla besöksnäringen

Förutom Runn, som beskrivs i avsnitt 7.1, finns följande större frilufts- och skidområden i FalunBorlänge: Lugnet, Stångtjärn, Bjursås Skicenter, Sörskog, Gyllbergen, Romme Alpin, Bergebo motionsanläggning, Tjärnaberget och Mellsta. På Lugnet som är nationalarena finns tävlingsanläggningar för en rad sporter, motionsspår och ett friluftsområde som också är naturreservat.

De flesta större rekreationsområden i FalunBorlänge har någon form av skydd för sin markanvändning genom reservat, detaljplaner eller fördjupade översiktsplaner. Sörskog, som delvis ligger i Leksands kommun, och Runn är de områden som hittills inte pekats ut som rekreationsområden. På mark- och vattenanvändningskartan redovisas Runn, Sörskog, Stångtjärn, Övre Gruvrisberget, Hönsarvsberget/Bergebo, och Mellsta som rekreationsområden. Lugnet och Gyllbergen redovisas som naturreservat.

Den tätortsnära naturen i anslutning till städerna bör i första hand användas för rekreation, och skogsområden i tätorters närhet bör bevaras och skötas så att rekreationsmöjligheterna bevaras och utvecklas.

En strategi för synen på rekreation och friluftsliv utifrån gemensamma utgångspunkter tas fram av kommunerna.

7.2.1 Riksintresse friluftsliv

Gyllbergen är det enda riksintresseområdet för friluftsliv i FalunBorlänge. Området är också Natura 2000-område och naturreservat. Naturvårdsverket genomför en översyn av riksintressen för friluftslivet där Runn kan komma att föreslås som riksintresse.

Sidan uppdaterad 2019-08-12