Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vuxen kvinna och två barn

Föräldrasamverkan

I läroplan för förskolan (lpfö-18) så står det så här:

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Föräldramöte/introduktionssamtal

Förskolan Aspelunden bjuder in till föräldramöte en gång per år där rektor medverkar. Vi erbjuder även introduktionssamtal/utvecklingssamtal två gånger per år, samt vid behov.

Aspelunden på Instagram

När ditt barn går hos oss på Aspelunden får du även tillgång till förskolans Instagramkonto där du kan följa barnens lek och lärande.

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Sidan uppdaterad 2020-02-12