Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada barn som sitter i full grönska en sommardag

Ansökan, regler och avgifter vid kommunens förskolor eller familjedaghem

Du ansöker om plats till ditt barn på kommunal förskola eller familjedaghem senast fyra månader innan önskat startdatum för att platsgarantin ska gälla.

» Läs om Allmänna villkor och taxa (gäller till och med 31 juli 2020)länk till annan webbplats

» Läs Allmänna bestämmelser (gäller från och med 1 augusti 2020)PDF

Serviceformer

Falu kommun erbjuder två olika serviceformer inom förskola och familjedaghem. Avgiften för de olika serviceformerna beror bland annat på barnets ålder och hushållets gemensamma inkomst före skatt.

Förskoleplats 1-5 år, avgiftsbelagd

Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familjedaghem för barn mellan 1-5 år och är avgiftsbelagd. Avgiften bestäms utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt. Tiden på förskolan beror på hushållets arbetssituation. Platsen kan sökas av dig som arbetar, studerar (utifrån behov), är föräldraledig (max 15 timmar) eller arbetssökande (max 25 timmar).

Allmän förskoleplats 3-5 år, avgiftsfri

Allmän förskoleplats behöver du ansöka om. Platsen kan sökas inom verksamheterna förskola och familjedaghem för barn som är mellan 3-5 år. Platsen går att söka från och med höstterminens start det år barnet fyller 3. I denna serviceform har barnet rätt till 15 timmar/vecka men ej rätt till barnomsorg under skollov. Tiden för barnomsorgen utgår från verksamhetens tider. Allmän förskoleplats kan inte sökas för delar av sommarlovet utan måste sökas för hela perioden. Ansökan ska inkomma senast sista maj för att gälla under hela sommarlovsperioden.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att ditt barn efter fyra månader i kö är garanterad plats i någon kommunal förskola. Platsgarantin gäller inte för ansökan till familjedaghem och dygnet-runt verksamheten.

Vad händer med min ansökan?

När ansökan inkommit ställs ditt barn i kö, som sorteras efter ansökningsdatum och barnets ålder. Ankomststämpel gäller som ansökningsdatum.

Omsorg på obekväm arbetstid

Behöver du omsorg på obekväm arbetstid finns det en kommunal förskola, förskolan Ugglevägen som erbjuder dygnet-runt placering för barn 1-12 år. Du kan ansöka om plats för dygnetruntverksamhet om du kan uppvisa ett arbetsgivarintyg som säger att du har obekväma arbetstider.

Säg upp plats i förskola eller familjedaghem

Som vårdnadshavare kan du säga upp plats i förskola och familjedaghem via våra e-tjänstesidor. Du måste säga upp platsen en månad innan barnet ska sluta.

Flera vårdnadshavare

Om ditt barn har en placering med delad placering och du vill säga upp din del av platsen är det bara du som ska göra uppsägningen.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är minst en månad och räknas från den dag uppsägningshandlingen har stämplats hos Barn- och utbildningsförvaltningen. Under uppsägningstiden måste avgift betalas, även om platsen inte används.

Frånvaro utan anmälan

Om barnet är borta från förskolan eller familjedaghemmet utan att du anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst tre månader. Därefter sägs platsen upp av Barn- och utbildningsförvaltningen.

Byte av förskola

Om du önskar flytta ditt redan placerade barn till annan kommunal plats gör du en ny ansökan via webben. Du behöver inte säga upp din tidigare plats.

Sidan uppdaterad 2020-03-13