Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barnhänder som räknar matematik med hjälp av pärlor

Årsavstämning

Det är viktigt att alla familjer i Falu kommun betalar rätt avgift för barnomsorgen. De inkomstuppgifter som du lämnat och som ligger till grund för avgiften kommer att jämföras mot skatteverkets uppgifter om inkomst för det aktuella inkomståret. Denna kontroll görs årligen för att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet. De uppgifter som hämtas från skatteverket finns tillgängliga för oss att hämta årsskiftet efter det år som gäller.

Avgiften kommer att regleras i efterskott om det visar sig att vårdnadshavaren betalt för lite. Ingen kontroll görs om hushållet angivit maxtaxa eller inte lämnat några inkomstuppgifter så att maxtaxa automatiskt registrerats.

Inkomstpåminnelser via SMS och e-post

Som vårdnadshavare behöver du årligen uppdatera din inkomst i e-tjänsten för att bibehålla nuvarande taxa eller registreras i ny taxa om hushållets inkomst är förändrad.

Vid inaktivitet registreras du automatiskt på maxtaxa. För att undvika en automatisk maxtaxa, påminner vi dig, en gång per år, via sms och e-post när det är dags. Se därför till att alltid ha uppdaterade kontaktuppgifter i e-tjänsten. Felaktig maxtaxa på grund av inaktivitet återbetalas ej.

Frågor och svar

 • Vårt hushåll har angivit maxtaxa men har haft rätt till en lägre taxa. Får vi pengar tillbaka?

  Om hushållet i inkomstuppgiften angivit maxtaxa men kontrollen mot Skatteverket visar att hushållet haft rätt till en lägre taxa, sker ingen automatisk korrigering av mellanskillnaden.
 • Varför har jag fått en påminnelse om att ändra inkomst?

  Alla hushåll som har barnomsorg inom Falu kommun, både i kommunala och fristående verksamheter, får nu ett första utskick per SMS och e-post om att kontrollera och vid behov förnya sina inkomstuppgifter.Om hushållet har registrerat maxinkomst kommer inga fler påminnelser att skickas ut.Om inkomstuppgifterna inte är aktuella kommer vi att skicka ut påminnelser i två omgångar med en uppmaning att logga in i e-tjänsten och förnya uppgifterna. Om hushållet trots påminnelserna inte uppdaterat sina inkomstuppgifter, kommer maxtaxa att registreras för hushållet.
 • Vad betyder maxtaxa?

  Maxtaxa betyder att det finns en gräns för hur mycket ett hushåll ska betala för barnsomsorgen. Gränsen för maxtaxa utgår från hushållets gemensamma inkomster före skatt, det så kallade inkomsttaket. Aktuellt inkomsttak redovisas här. Om hushållet tjänar mer än inkomsttaket, sätts maxtaxa på barnomsorgen. Maxtaxa sätts också om hushållet inte uppger någon inkomst i e-tjänsten.
 • Hur görs årsavstämningen?

  Hushållets gemensamma taxerade årsinkomst hämtas från Skatteverket och delas med 12. Då får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämför vi sedan med den inkomstuppgift du har lämnat till kommunen för samma år.
 • Varför görs avstämningen efter två år och inte tidigare?

  Anledningen till eftersläpningen på två år är att inkomstuppifterna från Skatteverket inte finns tillgängliga tidigare.
 • Uppdateras inte min inkomst automatiskt hos er?

  Nej, du måste själv registrera rätt hushållsinkomst hos oss och förnya inkomstuppgiften när hushållets inkomst ändras. Det gör du via e-tjänsten. Registrera inkomst
 • Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

  Det är den skattepliktiga inkomsten som räknas.Du ska alltid ange hushållets gemensamma inkomst per månad före skatt. Vuxna som lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll, även om den ena parten inte är vårdnadshavare till barnet.Läs våra fullständiga regler och villkor:» Allmänna bestämmelser förskola, familjedaghem och fritidshem Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 • När ska fakturan betalas?

  Fakturan ska betalas enligt betalningsdatum som står skrivet på fakturan.
 • Kan jag dela upp betalningen?

  Du kan själv göra delbetalningar under de tre månader som följer efter att du fått fakturan, utan att det kostar dig något extra. Om du gör delbetalningar ska du använda samma OCR-nummer som står på fakturan vid varje delbetalning. Om du vill ha en längre avbetalningsplan måste du låta fakturan förfalla och gå vidare till inkassoföretaget VISMA. När du får brev från dem kan du kontakta dem och göra en avbetalningsplan. Då tillkommer uppläggningsavgift och ränta.
 • Får jag en betalningsanmärkning om jag låter fakturan förfalla?

  Nej, inte om du hör av dig till VISMA inom den angivna tiden.
 • Hur går det med min barnomsorgsplats om jag inte kan betala?

  Inget barn stängs av från barnomsorg på grund av obetalda fakturor.
 • Vi har separerat, vem betalar?

  Om ni bodde tillsammans det år avstämningen gäller, ansvarar båda för att fakturan betalas. Fakturan går till den person som stod som räkningsmottagare under det året.
 • Måste jag betala fakturan, mitt barn har inte har varit på förskolan/fritidshemmet?

  Ja, du betalar för platsen oavsett om barnet använder den eller inte. Om du inte längre behöver platsen måste du säga upp den skriftligt. Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen har kommit in till oss. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.
 • Vad gör jag om jag tror att fakturan inte stämmer?

  Du kan bestrida fakturan skriftligt. I brevet som följer med fakturan framgår vilket datum bestridandet måste ha kommit in till oss. Du gör det genom att skicka brev med information där du kan styrka dina skattepliktiga inkomster till:Falu kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  791 83 Falun
  Vi gör då en utredning och skickar hem ett svar till dig.
 • Jag har fler frågor. Vart vänder jag mig?

  Om du har frågor kring ansökan, regler och avgifter för barnomsorg inom Falu kommun kan du vända dig till Kontaktcenter.
Sidan uppdaterad 2022-05-03