Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barnhänder som räknar matematik med hjälp av pärlor

Årsavstämning

Det är viktigt att alla familjer i Falu kommun betalar rätt avgift för barnomsorgen. De inkomstuppgifter som du lämnat och som ligger till grund för avgiften kommer att jämföras mot skatteverkets uppgifter om inkomst för det aktuella inkomståret. Denna kontroll görs årligen för att skapa en rättvis och likvärdig tillämpning av avgiftssystemet. De uppgifter som hämtas från skatteverket finns tillgängliga för oss att hämta årsskiftet efter det år som gäller.

Avgiften kommer att regleras i efterskott om det visar sig att vårdnadshavaren betalt för lite. Ingen kontroll görs om hushållet angivit maxtaxa eller inte lämnat några inkomstuppgifter så att maxtaxa automatiskt registrerats.

Inkomstpåminnelser via SMS och e-post

Som vårdnadshavare behöver du årligen uppdatera din inkomst i e-tjänsten för att bibehålla nuvarande taxa eller registreras i ny taxa om hushållets inkomst är förändrad.

Vid inaktivitet registreras du automatiskt på maxtaxa. För att undvika en automatisk maxtaxa, påminner vi dig, en gång per år, via sms och e-post när det är dags. Se därför till att alltid ha uppdaterade kontaktuppgifter i e-tjänsten. Felaktig maxtaxa på grund av inaktivitet återbetalas ej.

Frågor och svar

 • Vårt hushåll har angivit maxtaxa men har haft rätt till en lägre taxa. Får vi pengar tillbaka?

  Om hushållet i inkomstuppgiften angivit maxtaxa men kontrollen mot Skatteverket visar att hushållet haft rätt till en lägre taxa, sker ingen automatisk korrigering av mellanskillnaden.
 • Hur görs årsavstämningen?

  Hushållets gemensamma taxerade årsinkomst hämtas från Skatteverket och delas med 12. Då får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämför vi sedan med den inkomstuppgift du har lämnat till kommunen för samma år.
 • Varför görs årsavstämningen efter två år och inte tidigare?

  Anledningen till eftersläpningen på två år är att inkomstuppifterna från Skatteverket inte finns tillgängliga tidigare.
 • När ska fakturan för årsavstämningen betalas?

  Fakturan ska betalas enligt betalningsdatum som står skrivet på fakturan.
 • Kan jag dela upp betalningen för årsavstämningen?

  Du kan själv göra delbetalningar under de tre månader som följer efter att du fått fakturan, utan att det kostar dig något extra. Om du gör delbetalningar ska du använda samma OCR-nummer som står på fakturan vid varje delbetalning. Om du vill ha en längre avbetalningsplan måste du låta fakturan förfalla och gå vidare till inkassoföretaget. När du får brev från dem kan du kontakta dem och göra en avbetalningsplan. Då tillkommer uppläggningsavgift och ränta.
 • Får jag en betalningsanmärkning om jag låter fakturan för årsavstämningen förfalla?

  Ja, om du inte hör av dig till inkassoföretaget inom den angivna tiden.
 • Hur går det med min barnomsorgsplats om jag inte kan betala?

  Inget barn stängs av från barnomsorg på grund av obetalda fakturor.
 • Vi har separerat, vem betalar för årsavstämningen?

  Om ni bodde tillsammans det år avstämningen gäller, ansvarar båda för att fakturan betalas. Fakturan går till den person som stod som räkningsmottagare under det året.
 • Vad gör jag om jag tror att fakturan för årsavstämningen inte stämmer?

  Du kan bestrida fakturan skriftligt. I brevet som följer med fakturan framgår vilket datum bestridandet måste ha kommit in till oss. Du gör det genom att skicka brev med information där du kan styrka dina skattepliktiga inkomster per månad för hela det aktuella året till:Falu kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  791 83 Falun
  Vi gör då en utredning och skickar hem ett svar till dig.
Sidan uppdaterad 2022-05-03