Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i skogen

Kommunala dagbarnvårdare och familjedaghem

Välkommen till kommunal pedagogisk omsorg!

Pedagogisk omsorg utgör enligt Skolverket ett samlingsbegrepp där dagbarnvårdare och familjedaghem är två av flera former.

Våra öppettider är vardagar klockan 06.00 till 18.30.

I Falun finns fyra områden, där de flesta dagbarnvårdare arbetar i sitt eget hem, men vi har också dagbarnvårdare som endast arbetar i en särskild lokal (Solbacken i Lumsheden).

Våra områden

Organisation

Dagbarnvårdarna arbetar utifrån Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och Barnkonventionen. Våra ledord är barnens lek, kreativitet och lusten att lära.

Rektor leder tillsammans med dagbarnvårdarna, ett systematiskt kvalitetsarbete så att alla barn lär och utvecklas utifrån gällande styrdokument. Som stöd till verksamheten finns specialpedagoger, en verksamhetsutvecklare och en utvecklingsstrateg.

Vi tar tillvara barnens nyfikenhet genom lek och skapande. Leken är en viktig del i vårt arbete och genom leken lär barnen. Utevistelsen är central i verksamheten, med närhet till skog, mark och lekplatser.

Vi erbjuder hälsosam och hemlagad mat utifrån riktlinjer för måltider i Falu kommun. Barnen är delaktiga i matlagningen efter förutsättningar och förmåga.

Alla dagbarnvårdare har tillgång till gemensam lokal i sitt geografiska område som nyttjas för gruppaktiviteter och vid eventuell personal frånvaro.

Solbacken är pedagogisk omsorg som alltid är i lokal. Den verksamheten finns i Lumshedens gamla skola. Här arbetar tre dagbarnvårdare och i barngruppen finns även fritidsbarn i åldern 6-12 år.

Vid frågor och funderingar eller ett eventuellt besök kontakta respektive rektor.

Sidan uppdaterad 2024-01-08