Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Pojke iförd visir står och lackerar i hall

Det är högt söktryck till fordonsprogrammet, som fått en ny lackbox att använda sig av.

Högt söktryck till fordonsprogrammet

Det är ett gott söktryck till de kommunala gymnasieskolorna inför läsåret 2024/2025. Det visar förvaltningens sökstatistik.

– Vi ser en hel del positiva tecken i sökstatistiken, säger Jonas Sallén Lennerthson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Tidigare i veckan hade nämnden sitt tredje sammanträde för året, och fick då ta del av den sökstatistik som finns för de kommunala gymnasieskolorna.

Den visar på ett generellt gott preliminärt söktryck.

De program som i jämförelse med föregående år ökar mest är Fordons- och transportprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt Estetiska programmets inriktning estetik och media.

– Fordon går bra. Det är positivt sett till hur det arbetat och de tyngre investeringar som gjorts i Haraldsbo. Bland annat har vi investerat i en ny lackbox. Överlag ser listorna bra ut, säger Jonas Sallén Lennerthson.

De program som minskar, jämfört med ifjol, är Estetiska programmets inriktningar dans respektive bild samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

– Vi har redan nu ett problem med att få ihop Restaurang- och livsmedelsprogrammet ekonomiskt. Hur ska vi göra med pengarna? Ska vi behålla programmet eller inte? Tidigare har vi haft många externa sökande till det här programmet, vilket gett intäkter som varit en del av finansieringen, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Framöver kommer Falu kommun att se mer på arbetsmarknadens behov när man dimensionerar sina gymnasieprogram.

– Det kommer att gälla från 2025, men vi gör nog klokt i att börja arbeta med saken redan nu, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Översyn av skolornas utemiljöer

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en översyn av förskolors och skolors utemiljöer. Detta efter ett uppdrag som man fick av nämnden vi sammanträdet i juni.

På sammanträdet i mars skedde en återrapportering i ärendet.

Vid översynen har förvaltningen konstaterat att kravet på friytor till stor del är uppfyllt gällande grundskolor.

De brister som föreligger handlar främst om brist på solskydd samt att flera av förskolegårdarna i de centrala delarna är underdimensionerade i relation till de riktlinjer som finns.

– I stort sett ser det ganska bra ut, men det finns också ställen med brister som vi måste kika närmare på. Det finns saker att göra. Vi fick en mycket bra genomgång av förvaltningen, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Motion om fritids för alla avslogs

Miljöpartiet har kommit in med en motion ”Fritids för alla” som remitterats till barn- och utbildningsnämnden.

Motionen yrkar på:

  • Att barn till föräldralediga och arbetssökande ska ges möjlighet att ta del av verksamheten på Falu kommuns fritidshem.
  • Att fritidshemmens verksamhet förstärks med personal och andra nödvändiga resurser i relation till ökande antalet barn i verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Beslutet togs med bakgrund att utifrån barnets egna eller familjens behovs finns redan i dag möjligheten för barn, genom lagens utrymme för individuell prövning, ta del av fritidshemmens verksamhet, oavsett vårdnadshavarens sysselsättning.

Sidan uppdaterad 2024-03-15