Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Träklubbor på ett bord

Beslutet fattat: Gymnasieprogram läggs ner

Försäljning- och serviceprogrammet läggs ner. Restaurang- och livsmedelsprogrammet blir kvar ett tag till. Det var några av besluten som barn- och utbildningsnämnden tog vid sitt senaste sammanträde.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat ett beslut om att lägga ner försäljning- och serviceprogrammet efter bara ett år. De elva eleverna som går på programmet hänvisas att läsa vidare i Borlänge eller på ett privat gymnasium - eller att börja om sin gymnasieutbildning och läsa ett annat program.

– Det är upp till eleverna vad man vill göra, men det är klart att det är olyckligt att det har blivit på det här viset. Det ärliga svaret är att vi gjorde en felbedömning förra året när vi beslutade att köra igång programmet. Vi trodde nog att intresset för programmet skulle vara betydligt större. Söktrycket inför nästa läsår är också svagt med många obehöriga, säger nämndordförande Jonas Sallén Lennerthson (S) och fortsätter:

– Skolverket pekar också på att programmet är ett av de program som bör minska i antalet platser i Dalarna. Alla utbildningar kan inte finnas på alla platser.

Nämnden var inte enig i sitt beslut. Miljöpartiet begärde en återremiss och fick stöd av Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Restaurangprogrammet blir kvar ett tag till

Nämnden beslutade även att restaurang- och livsmedelsprogrammet ska läggas ner i Falun. Orsaken är för få sökande. Söktrycket har varit lågt i flera år på raken. I dagsläget går 31 elever på programmet.

Inget intag kommer därför att ske till hösten, men de elever som redan påbörjat utbildningen kommer att få gå kvar gymnasietiden ut.

Det innebär att programmet läggs ner efter läsåret 2025/2026.

– Vi sitter fast i ett längre avtal gällande lokalen i centrala Falun där programmet håller till och har också kontrakt med lärare som löper på. Då har vi ansett att vi kan köra på tiden som är kvar, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Planer på ny förskola i Främby

Planer på att bygga en ny förskola i Främby har funnits under en längre tid. Bygget av en ny förskola finns också med i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan med planerad produktion 2025-2026.

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med serviceförvaltningen arbeta fram ett beslutsunderlag gällande ny förskola i Främby.

Beslutsunderlaget ska innefatta skisser samt en ungefärlig kostnadsberäkning, och underlaget ska presenteras för nämnden senast i november 2024.

– Det är ett hårt tryck på förskolorna i Främby redan i dag. I Lilla Källviken finns ingen kommunal förskola, och det är många som vill placera sina barn i en kommunal förskola. Nu får underlaget ge ett besked om vilka behov det finns, och om vi exempelvis ska bygga en större förskola och samtidigt kliva ur de mindre som finns, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Ökad grundbemanning i förskolan slog väl ut

Två rektorsområden – Gruvriset/Aspeboda och Stadsparkens förskolor/Surbrunnshagen – har provat på konceptet ökad grundbemanning under perioden september 2023 till februari 2024.

Effekten av ökad grundbemanning har varit en förbättrad arbetsmiljö för pedagogerna då den ökade grundbemanningen har varit stationerad på en förskola och i första hand ersatt ordinarie personal på den förskolan. Det har också gett en större trygghet för barnen.

– Det hela har slagit väl ut, vilket känns spännande. Den ökade grundbemanningen har också inneburit att vikariebehovet minskat. Vi kommer att fortsätta den här satsningen och involvera allt fler förskolor framöver, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Valet inför årskurs 7

Valet inför årskurs 7, läsåret 2024/2025, är genomfört.

Av de folkbokförda eleverna som ska början i sjuan till hösten, var det 15 elever som inte fick sitt förstahandsval beviljat. Ingen av friskolorna ser ut att nå sin maxkapacitet.

Trenden att välja sin föreslagna placeringsskola håller i sig. Övrigt att notera är att Montessoriskolan och Västra skolan fyller årskurs 7 till sin maxkapacitet.

– I årets val är det ingen elev vid en kommunal skola som väljer friskola till årskurs 7, och det är inte heller så många elever som valt att ta klivet över från friskola till kommunal skola, säger Jonas Sallén Lennerthson.

Skolan i Boda ska vara kvar

Barn- och utbildningsförvaltningen fick vid nämndsammanträdet i oktober 2023 i uppdrag att göra en översyn av strukturen för förskola och skola i Svärdsjöområdet i syfte att utveckla de pedagogiska verksamheterna i Boda (Förskolan Liljan och Liljanskolan) och samtidigt öka rationalitet och effektivitet i organisationen.

Förvaltningen är nu klar med sin översyn och rapporten presenterades för nämnden vid det senaste sammanträdet.

Fyra olika alternativ presenterades: 1) Förskolan Liljan och Liljansskolan avvecklas, 2) Investera i renovering för att fortsätta med verksamheterna, 3) Ersätta grundskolan med större förskola, 4) Större förskola och mindre grundskola.

–Vi fick en bra dragning och fick fyra scenarier presenterade för oss. Nedläggningsalternativet är inte intressant, vi har redan sagt tidigare att någon nedläggning av skolorna i Boda inte är aktuellt, säger Jonas Sallén Lennerthson och fortsätter;

–Vi har fått klumpsummor presenterade för oss vad olika åtgärder skulle kosta att göra i skolorna, men vi behöver en bättre kalkyl för att kunna välja vilken väg vi ska gå. Vi har bett förvaltningen att ta fram mer konkretiserade siffror kring vad allt kommer att kosta.

Sidan uppdaterad 2024-04-22