Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Malin Clarström och Frida Gustafsson, Fyrklöverns förskolor

Malin Clarström och Frida Gustafsson, Fyrklöverns förskolor

Tidig insats på Faluförskolor ger resultat

Personalen ville nå fler föräldrar med behov av stöd och startade Trygghetscirkeln, vilket visade sig vara ett framgångsrikt koncept.

När personalen inom Fyrklöverns förskoleområde i Falun insåg att många familjer med tydliga behov av stöd i sin föräldraroll tackade nej till utbudet av föräldrakurser, ville man pröva ett nytt upplägg.

- Föräldrarna kände sig av olika anledningar inte trygga i situationen, så vi ville göra ett försök med att anpassa kurser till de föräldrar som behöver ett mindre sammanhang, en relation till kursledaren och en för dem tryggare lokal, förklarar Malin Clarström, biträdande rektor i Fyrklöverns förskoleområde.

För att genomföra idén sökte man kommunens hållbarhetsbidrag och fick ansökan beviljad.

Se barnets behov

Hösten 2023 kunde man starta den första Trygghetscirkeln. Kursen består av åtta tillfällen med maximalt åtta föräldrar. Idag har Malin Clarström och kollegan Camilla Lindberg, utvecklingspedagog, hållit tre kurser.

- Utgångspunkten har varit att det kan vara det svåraste jobb som finns att vara förälder. Att alla föräldrar vill ge sina barn trygghet, men att det inte alltid är så lätt att veta hur och att man ibland inte heller känner sig så trygg själv, säger Malin Clarström.

Gruppträffarna har olika teman som knyter an till samspelet mellan barn och föräldrar. Utifrån filmade exempel tittar gruppen på barnets behov och föräldrarna får med sig tankar och redskap som de får försöka att omsätta i praktiken till nästa träff.

- Vi skapar en gemenskap och det blir mycket skratt och gråt eftersom du först måste förstå dig själv och dina reaktioner, för att du ska kunna förstå ditt barn. Många gånger hittar vi ju svaret på hur vi agerar som föräldrar i vår egen barndom, som kanske inte var problemfri, säger Malin Clarström.

Tryggare föräldrar

Idag är inte längre Trygghetscirkeln ett projekt utan ett permanent inslag i arbetet inom Fyrklöverns förskoleområde. Och satsningen har gett resultat.

- Vi ser lugnare föräldrar och att man bemöter barnen på ett annat sätt än tidigare, säger Frida Gustafsson, förskollärare, på förskolan Karlberg.

Nu går man vidare genom att utbilda alla pedagoger i Fyrklöverns förskoleområde samt alla rektorer inom förskolan i pedagogiken ”Se barnet inifrån” som bygger på filosofin bakom Trygghetscirkeln.

- Tanken är att sedan fortsätta erbjuda utbildningen till övriga förskolor i kommunen. På så sätt ger vi pedagogerna i förskolan samma redskap och förhållningssätt som vi även ger föräldrarna som går Trygghetscirkeln, berättar Malin Clarström.

Större tillit till socialtjänsten

De anpassade föräldrakurserna sker i samarbete med Dialogen och Familjecentralen. Ett samarbete som också resulterat i att vårdnadshavare fått en större tillit till socialtjänsten.

- Tidigare har vi genom Tillsammans för alla barn kunnat göra en tidig upptäckt av psykisk ohälsa. Det här är en tidig insats och det här projektet har kostat knappa 100 000 kronor att sjösätta - ett barn som hamnar i utanförskap kostar enligt forskare 500 000 kronor per år, avslutar Malin Clarström.

Sidan uppdaterad 2024-03-15