Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som står ute i snön

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskole­klassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Mål

Vi vill skapa möten för samarbete och utveckling av den pedagogiska verksam­heten i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem med utgångspunkt från läro­planernas gemensamma uppdrag.

Vårt mål är att nätverksdialoger mellan förskolan och skolan ska genomföras minst två gånger per år och på så sätt få ökad kvalitet och samverkan inom verksamheterna.

Dialog och överlämning

En del av dialogen mellan förskolan och förskoleklassen är överlämningen som sker genom att pedagoger på förskolan och föräldrar skriver en varsin del i ett dokument om barns lärande som sedan används som ett samtalsunderlag mellan förskolans och skolans pedagoger.

Överlämning av barn i behov av särskilt stöd sker tillsammans med vårdnads­havare, rektor, specialpedagoger och övrig berörd personal.

Samverkan mellan skolformerna (informationsblad) Pdf, 600.9 kB, öppnas i nytt fönster.

En teckning målad med akvarellfärg

Foto: Inger Svensson

Sidan uppdaterad 2020-03-12