Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kvinna och två barn tittar på datorn

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Nära kontakt

På Lergöken strävar vi efter att skapa en nära kontakt med dig som vårdnadshavare. Det arbetet startar redan vid ditt barns inskolning, vårt mål är att du skall känna dig trygg när det är dags att lämna ditt barn.

Vid det dagliga mötet vid lämning och hämtning ges möjlighet att samtala om ditt barns dag på förskolan. Du som vårdnadshavare har också möjlighet att berätta om det är något du tycker vi bör veta kring ditt barn eller om du har några funderingar kring ditt barn eller verksamheten.

Utvecklingssamtal

Aktuell information till dig som vårdnadshavare ges även på anslagstavlorna i hallen på respektive avdelningar och i informationsbrev. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår eller utifrån behov. Då samtalar vi om ditt barns lek, lärande och utveckling på förskolan. Som vårdnadshavare får du då också möjlighet att lyfta funderingar och frågor kring verksamheten i lugn och ro.

Vi erbjuder föräldramöte en gång per termin då vi berättar om verksamhetens grundläggande delar och olika områden som berör verksamheten.

Sidan uppdaterad 2020-02-17