Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En nalle och några kuddar som ligger på en säng

Frånvaro

Förskolan Malmen har infört en ny e-tjänst där du kan skicka ett SMS när barnet är sjukt, ledigt eller om du vill informera förskolan om något.

Observera! För att det skall fungera så måste det mobilnummer som du ringer ifrån vara inlagt i e-tjänsten.

Mobilnummer för frånvaroanmälan

Skicka sms till telefonnummer 076-944 60 09 med ett meddelande enligt de format som du kan hitta här.

Anmäla frånvaro (när barnet är sjukt) - för samma dag:

Skicka ordet Frånvaro tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN). Anmälan gäller för samma dag som SMS:et inkommer, och måste ske senast klockan 09.00.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514

Anmäla frånvaro (när barnet är sjukt) - för morgondagen:

Skicka ordet Frånvaro tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt datum.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514 160501

Du har också möjlighet att använda dig av en App Tieto Edu för registrering av barnschema, anmälan av frånvaro och ledighet. Information om denna app och de övriga SMS-funktionerna (ledighet, meddelanden) kan du läsa mer om under rubriken E-tjänst i förskolan

Glöm inte att anmäla frånvaro varje dag!

Sidan uppdaterad 2020-02-24