Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En nalle

Sjukanmälan

Falu kommun har för den kommunala förskolan infört en ny e-tjänst där du kan skicka ett SMS när barnet är sjukt, ledigt eller om du vill informera förskolan om något.

Mobilnummer för sjukanmälan

Skicka sms till telefonnummer 076-944 60 09 med ett meddelande enligt ett format som du kan hitta nedan.

Anmäla frånvaro - för samma dag:

Skicka ordet "Frånvaro" tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN). Anmälan gäller för samma dag som SMS:et inkommer, och måste ske senast klockan 09.00.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514

Anmäla frånvaro - för morgondagen:

Skicka ordet "Frånvaro" tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt datum.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514 160501

Anmäla frånvaro - för del av dag:

Skicka ordet "Frånvaro" tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt starttid och sluttid (TT.MM - TT.MM). Anmälan gäller för samma dag som SMS:et inkommer. Se till att anmäla innan planerad vistelsetid startar.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514 13.00-14.00

Sidan uppdaterad 2019-03-01