Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kronan av en tall på Myranområdet som är gammalt militärt övningsområde

18.1 Geografiska försvarsintressen

I Falun är övnings- och skjutfältet öster om Myran av intresse för totalförsvaret. Ett mindre område mot gränsen till Hofors och Sandvikens kommuner berörs av ett område för hinderfritt flyg. Det senare är också ett ”stoppområde” för vindkraft, vilket betyder att vindkraftverk inte får uppföras. Alla plan- och lovärenden inom båda dessa områden ska samrådas med Försvarsmakten.

I Borlänge kommun berörs inga områden av Försvarsmaktens intressen.

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. De områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Denna funktion på riksintresset kan framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.

Totalförsvarets intresseområden; samrådsområde för övnings- och skjutfältet, hinderfritt flyg i östra

Bild 18.1 Totalförsvarets intresseområden; samrådsområde för övnings- och skjutfältet, hinderfritt flyg i östra

Sidan uppdaterad 2019-03-28