Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En raserad bro på myran området. Två tjänstemän står i samtal och i bakgrunden syns Scandic hotell

18.2 Tätortsutveckling och försvarsintressen behöver renodlas

Falu kommun anser att den del av den fördjupade översiktsplanen för Myran som överlappas av intresseområdet, där samråd alltid ska ske, bör utgå ur Försvarsmaktens redovisning. Detta med hänvisning till att dessa delar av Myran är avsedda för tätortens utveckling. Även vid Högbo, norr om Myran, går samrådsområdet in över ett område där tillkommande bostadsbebyggelse planeras.

Sidan uppdaterad 2019-03-28