Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

"Världsmästare" i sopsortering under Återbruksfesten

17.2 Avfallshantering

Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en avfallsplan. Avfallsplanerna för Falun respektive Borlänge är framtagna i en process där alla kommuner i Dalarna medverkat tillsammans med länsstyrelsen. I avfallsplanerna redovisas kommunernas ambitioner inom avfallsområdet utifrån de nationella miljökvalitetsmålen.

Fågelmyraanläggningen i Borlänge kommun tar emot deponiavfall från hela länet och hanterar komposterbart avfall från Falun och Borlänge. Återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall finns i Falu kommun i Falu tätort/Ingarvet, Bjursås och Svärdsjö, och i Borlänge på Fågelmyra. Fågelmyraanläggningen och Falu avfallsanläggning kan ta emot vissa typer av förorenade massor.

Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till behovet av områden och transportvägar för hantering av avfall och återvinning. Det ska vara enkelt att göra rätt för den enskilda, och avfalls- och återvinningshantering ska kunna skötas effektivt.

Återvinningsstationer för förpackningar, som sköts av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) finns i tätorterna och i de mindre orterna i båda kommunerna. För att hitta lämplig lokalisering för återvinningsstationer bör en kommunal lokaliseringsstrategi för återvinningsstationer och fastighetsnära insamling tas fram tillsammans med ansvarig för insamlingsverksamheten. Under 2013 väntas en proposition om prioriteringar och ansvarsfördelning inom avfallsområdet, bland annat om utformningen och ansvaret för insamling och omhändertagande av hushållens avfall.

Sidan uppdaterad 2024-04-02