Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett gammalt vattenfyllt dagbrott

17.1 Värdefulla ämnen och mineral

Falu gruva är riksintresse för värdefulla ämnen och mineral. Någon brytning förekommer inte idag. Falu gruva är också riksintresse för kulturmiljö och dessutom världsarv. Om en ny brytning skulle bli aktuell ändras förutsättningarna för världsarvet vid Falu gruva. Riksintresset för kulturmiljövård ska ha företräde framför riksintresset för värdefulla ämnen och material i de fall intressena är oförenliga. Länsstyrelsen har redovisat att detta också är statens syn på avvägningen.

Det finns ett antal beviljade undersökningstillstånd samt några beviljade bearbetningskoncessioner för metaller och industrimineraler. Bearbetningskoncessionerna ligger sydväst om Bjursås och vid Stora Aspan i Falun. Vid planläggning, förhandsbesked och bygglovsärenden inom de redovisade områdena för bearbetning ska samråd hållas med Bergsstaten om lämpligheten av en lokalisering.

Bild 17.2 Bearbetningskoncessioner för metaller och industrimineraler

Bild 17.2 Bearbetningskoncessioner för metaller och industrimineraler

Sidan uppdaterad 2019-03-28