Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Buss och bilar kör på motorvägen mellan FalunBorlänge

6.1 Arbetsmarknad

FalunBorlänge är en gemensam arbetsmarknadsregion där arbetspendlingen är stor. Närmare 6 000 personer reser varje dag över kommungränsen mellan Falun och Borlänge från bostaden till arbetsplatsen.

Bild 6.1 Kvinnors (rött) arbetspendling 2006, utdrag ut Regional systemanalys 2008
Bild 6.1 Mäns (blått) arbetspendling 2006, utdrag ut Regional systemanalys 2008

Mäns (blått) och kvinnors (rött) arbetspendling 2006, utdrag ur Regional systemanalys 2008

FalunBorlänge har också arbetsinpendling från grannkommuner och från andra, mer avlägsna orter. Det sker även en viss arbetsutpendling till andra orter. Pendlingen ökar som en del i regionförstoringen och det är viktigt att den kan ske på ett hållbart sätt.

Bild 6.2 Antalet arbetspendlare till/från Falu och Borlänge kommuner 2011

Bild 6.2 Antalet arbetspendlare till/från Falu och Borlänge kommuner 2011

Den sysselsatta dagbefolkningen[1] i FalunBorlänge uppgick 2011 till nästan 54 000. Av dessa arbetade mer än 10 000 inom vård och omsorg, därefter följde tillverkning/utvinning med drygt 7 000 och handel med drygt 6 000. Fördelningen skiljer sig delvis mellan kommunerna. I Falun är andelen sysselsatta allra störst inom vård och omsorg. I Borlänge finns flest sysselsatta inom tillverkning/utvinning och handel. Inom Borlänge Science park arbetar 10 procent av Borlänges dagbefolkning.

De största arbetsplatserna är de båda kommunerna (cirka 8 800 anställda), Falu lasarett (cirka 3 500), SSAB Tunnplåt (cirka 2 200), Trafikverket (cirka 1 200), Stora Enso Kvarnsveden (cirka 850) och Högskolan Dalarna (cirka 800).

[1] Dagbefolkning, anställda 16-64 år efter arbetsställets belägenhet

Bild 6.3 Antalet jobb inom den lokala arbetsmarknaden (Falun, Borlänge, Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter) ökar. Uppgifter från 2011

Bild 6.3 Antalet jobb inom den lokala arbetsmarknaden (Falun, Borlänge, Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter) ökar. Uppgifter från 2011

Sysselsättning för Falu- och Borlängeborna är en viktig faktor för hälsan. Tillgång till välutbildad och matchad arbetskraft inom både offentlig sektor och näringsliv är en viktig framtidsutmaning. Samverkan med Högskolan Dalarna för att få väl matchade profiler på högskoleutbildningar behövs för att ge bra förutsättningar för en stabil arbetskraftsförsörjning i regionen.

Sidan uppdaterad 2020-02-25