Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre barn som ler.

E-tjänst för förskolan Liljan

Falu kommun har infört en ny e-tjänst för den kommunala förskolan och familje­daghem. Det innebär att all administration kring ditt/dina barn/barns placering numera sker digitalt.

Detta ingår i e-tjänsten

I den nya tjänsten kommer du som vårdnadshavare/förälder att kunna:

  • Ansöka om barnomsorg.
  • Registrera ditt barns schema.
  • Ändra inkomst.
  • Avsluta ditt barns placering.
  • Lägga till/ändra kontaktuppgifter.

SMS-tjänst

Om du har lagt in ditt mobilnummer på e-tjänsten kommer du också att via en SMS-funktion kunna:

  • Anmäla frånvaro (till exempel sjukt barn)
  • Anmäla ledighet
  • Information till förskolan där ditt barn är placerat.

SMS:et går automatiskt in i systemet och syns för pedagogerna.

Observera: Ändrad tid som ger en ändrad avgift måste anmälas skriftligen - ej via SMS

Om du ska göra en ändring av barnets tid på förskolan, som också ger en ändrad avgift måste detta meddelas till placeringsassistenterna skriftligen senast månadsskiftet innan ändringen ska ske.

Blanketten som heter "Ändra avgiftsnivå, anmälan blankett" finns att hämta under Självservice.

Så här använder du e-tjänsten

För att komma åt kommunens nya e-tjänst behöver du skapa ett konto och logga in. Läs instruktioner på vår Självserviceportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så använder du SMS-funktionen

Skicka ditt sms till telefon 076-944 60 09. SMS:et måste följa något av formaten som anges nedan. Observera att du måste ha lagt in ditt mobilnummer i e-tjänsten för att det ska funka.

Anmäla frånvaro - för samma dag:

Skicka ordet "Frånvaro" tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN). Anmälan gäller för samma dag som SMS:et inkommer, och måste ske senast klockan 09.00.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514

Anmäla frånvaro - för morgondagen:

Skicka ordet "Frånvaro" tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt datum.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514 160501

Anmäla frånvaro - för del av dag:

Skicka ordet "Frånvaro" tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt starttid och sluttid (TT.MM - TT.MM). Anmälan gäller för samma dag som SMS:et inkommer. Se till att anmäla innan planerad vistelsetid startar.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514 13.00-14.00

 

Övrig information till förskolan:

Skriv ordet "INFO" samt barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt valfri text

Exempel:
INFO 990814-8514 Farfar hämtar klockan 15.

Anmäl planerad ledighet - hela dagen:

Skriv ordet "Ledig" samt barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt datum för ledig dag.

Exempel:
Ledig 990814-8514 160518 

Anmäl planerad ledighet - del av dag:

Skriv ordet "Ledig" samt barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt datum och tid.

Exempel:
Ledig 990814-8514 160518 1300-1400

Anmäl planerad ledighet - för en period:

Skriv ordet "Ledig" samt barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt datum.

Exempel:
Ledig 990814-8514 160915-160920

Hjälp och support

Om ni stöter på problem eller saknar något vänd er med förtroende till förskolans personal så förs det vidare.

Sidan uppdaterad 2018-05-18