Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En mamma och två barn läser

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Du som förälder är alltid Välkommen att vara med ditt barn på förskolan.

Vi uppmuntrar till samtal vid hämtning och lämning. Vi bjuder in till föräldramöten med diskussioner. Alla barn erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per läsår. Vi skickar ut månadsbrev med viktig information och berättelser om den dagliga verksamheten.

Sidan uppdaterad 2019-02-26