Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En nalle och kuddar som ligger på en säng

Frånvaro

Du anmäler frånvaro via e-tjänsten där du kan skicka ett SMS när barnet är sjukt, ledigt eller om du vill informera förskolan om något.

Observera! För att det ska fungera så måste ditt mobilnummer som du ringer ifrån vara inlagt i e-tjänsten.

Mobilnummer för sjukanmälan

Skicka sms till telefonnummer 076-944 60 09 med ett meddelande enligt de format som du kan hitta nedan.

Anmäla frånvaro - för samma dag:

Skicka ordet Frånvaro tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN). Anmälan gäller för samma dag som SMS:et inkommer, och måste ske senast klockan 09.00.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514

Anmäla frånvaro - för morgondagen:

Skicka ordet "Frånvaro" tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt datum.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514 160501

Anmäla frånvaro - för del av dag:

Skicka ordet Frånvaro tillsammans med barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt starttid och sluttid (TT.MM - TT.MM). Anmälan gäller för samma dag som SMS:et inkommer. Se till att anmäla innan planerad vistelsetid startar.

Exempel:
Frånvaro 990814-8514 13.00-14.00

Glöm inte att friskanmäla!

Det är även viktigt att meddela när barnet blivit frisk och är redo att komma tillbaka till förskolan.

Sidan uppdaterad 2020-02-17