Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som står utomhus i snöfall och sträcker ut sina tungor

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Alla barn oavsett val av skola får möjlighet att tillsammans med en pedagog och sina vårdnadshavare skriva ett kortare dokument som lämnas över från förskolan till förskoleklass enligt Skolverkets rekommendationer.

Sidan uppdaterad 2020-02-17