Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre tjejer som lyssnar på musik

Lov och ledighet

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan kan rektor bevilja kortare ledighet. Längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om hur ansöker på sidan E-tjänster och blanketter.

Läsårstider kommunal grund- och gymnasieskola


2021

Vårtermin (torsdagen 7 januari – fredagen 11 juni)

Studiedagar

7 januari – 8 januari

Skolstart för elever

11 januari

Sportlov v. 9

1 mars – 5 mars

Studiedag

29 mars

Påsklov v. 14

6 april - 9 april

Lovdag

14 maj

Studiedag

26 maj

Läsårsavslutning

11 juni


Hösttermin (tisdagen 17 augusti – tisdagen 21 december)

Studiedagar

30 september

Skolstart för elever

17 augusti

Höstlov v. 44

1 nov – 5 nov

Läsårsavslutning

21 december


2022

Vårtermin (måndagen 10 januari – fredagen 10 juni)

Studiedagar

10 januari – 11 januari

Skolstart för elever

12 januari

Sportlov v. 9

28 februari – 4 mars

Påsklov v. 16

18 april - 22 april

Lovdag

27 maj

Studiedag

31 maj

Läsårsavslutning

10 juni


Studiedagar inom Falu kommuns förskolor


Hösttermin 2021

Vårtermin 2022

27 augusti

14 januari

1 november

21 mars


30 maj


Extra ledighet

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är frivilliga skolformer, men när du påbörjat dina gymnasiestudier gäller obligatorisk närvaro. Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet sker under loven. Extra ledighet beviljas endast i undantagsfall.

Utbildningen påverkas

Den beviljade ledigheten påverkar din garanterade undervisningstid och det är ditt eget ansvar att läsa in moment som du missar under ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Obeviljad ledighet räknas som ogiltig frånvaro. Upprepad ogiltig frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt eventuella andra bidrag dras in.

Sidan uppdaterad 2020-02-21