Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre tjejer som lyssnar på musik

Lov och ledighet

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan kan rektor bevilja kortare ledighet. Längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om hur ansöker på sidan E-tjänster och blanketter.

Läsårstider inom kommunal grund- och gymnasieskola,


Hösttermin 2021

tisdagen 17 augusti – tisdagen 21 december

17 augusti

Skolstart för elever

30 september

Studiedag

1 nov – 5 nov

Höstlov v. 44

21 december

Terminsavslutning


Vårtermin 2022

måndagen 10 januari – fredagen 10 juni

10 januari – 11 januari

Studiedagar

12 januari

Skolstart för elever

28 februari – 4 mars

Sportlov v. 9

18 april - 22 april

Påsklov v. 16

27 maj

Lovdag

31 maj

Studiedag

10 juni

Terminsavslutning


Hösttermin 2022

måndagen 15 augusti – onsdagen 21 december

15 augusti

Skolstart för elever

31 okt – 4 nov

Höstlov v. 44

21 december

Terminsavslutning


Vårtermin 2023

måndagen 9 januari – fredagen 9 juni

9 januari – 10 januari

Studiedagar

11 januari

Skolstart för elever

27 februari – 3 mars

Sportlov v. 9

10 april - 14 april

Påsklov v. 15

19 maj

Lovdag

9 juni

Terminsavslutning


Falu kommuns förskolor

 

Hösttermin 2021

27 augusti

Studiedag

1 november

Studiedag


Vårtermin 2022

14 januari

Studiedag

21 mars

Studiedag

30 maj

Studiedag


Extra ledighet

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är frivilliga skolformer, men när du påbörjat dina gymnasiestudier gäller obligatorisk närvaro. Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet sker under loven. Extra ledighet beviljas endast i undantagsfall.

Utbildningen påverkas

Den beviljade ledigheten påverkar din garanterade undervisningstid och det är ditt eget ansvar att läsa in moment som du missar under ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Obeviljad ledighet räknas som ogiltig frånvaro. Upprepad ogiltig frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt eventuella andra bidrag dras in.

Sidan uppdaterad 2020-02-21