Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fyra elever som tittar på en dator

Vårt lärande - Kristinegymnasiet

Alla elever har rätt att lyckas i skolan. På Kristinegymnasiet har vi ett inkluderande arbetssätt där du som elev får det stöd och den stimulans du behöver. Tillsammans arbetar vi för att du ska nå så långt som möjligt utifrån dina förutsättningar.

Vi satsar på en undervisning som är meningsskapande. För vår del innebär detta en strukturerad undervisning som knyter an till tidigare erfarenheter och leder fram till nya kunskaper. Vi tror på en blandning av olika pedagogiska metoder och ett formativt förhållningssätt. Det formativa förhållningssättet betyder att vi tillsammans sätter upp mål för ditt lärande och regelbundet ger dig återkoppling utifrån dina resultat.

På vår skola arbetar vi arbetslag. I möjligaste mån har varje gymnasieprogram sin egen hemvist där du och dina lärare arbetar tätt tillsammans.

Skolan har givetvis allt en modern skola ska ha av digital teknik. Mycket av lärandet och kommunikationen sker genom G Suite. Med hjälp av skolbibliotekens webbplats kan du också söka efter böcker och nå innehållet i digitala resurser såsom Nationalencyklopedin (NE).

Måluppfyllelse

Målet för oss är att alla våra elever ska slutföra sin gymnasieutbildning och få en gymnasieexamen. När behov finns gör våra lärare extra anpassningar i lärandet för varje enskild individ. Våra specialpedagoger fokuserar främst på elever i behov av särskilt stöd. Hos oss slutför i stor utsträckning alla elever sina gymnasiestudier och tar examen.

För att utveckla och förbättra vår verksamhet genomför vi varje år undersökningar där elever och personal tycker till om skolan. Svaren analyseras och ingår i det systematiska kvalitetsarbete som ytterst handlar om att förbättra och utveckla verksamheten för en ökad måluppfyllelse.

Betyg och bedömning

Skolans mål, syften och betygsnivåer ska vara synliga för dig som elev. Dina lärare tydliggör alltid vilka mål och kunskapskrav som gäller och hur dessa kan nås i undervisningen.

Kompetens

​På Kristinegymnasiet vill vi att dina lärare ska vara behöriga och ha lärarlegitimation. All annan personal ska också ha rätt utbildning för det arbete de utför.

Sidan uppdaterad 2023-08-01