Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två kvinnor som ler och tittar in i kameran

Kristinegymnasiets viljeinriktning

Vårt ledarskap är tydligt och uppmuntrande. Vi arbetar för att främja arbetsglädje genom ömsesidig kommunikation, engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Lärarnas förhållningssätt ska vara välkomnande och bekräftande. Kristinegymnasiet ska vara en skola med stimulerande och utmanande lärmiljöer.

Våra styrdokument

Vår viljeinriktning är att all verksamhet vid Kristinegymnasiet ska utgå från de styrdokument som gäller för verksamheten. Utifrån varje elevs förutsättningar ska vi fördjupa och utveckla dennes kunskaper och färdigheter samt ge hen de redskap som behövs för att gå vidare ut i ett meningsfullt vuxenliv med en stark självkänsla och ett stärkt självförtroende.

Alla elever har rätt att lyckas

Alla våra elever har rätt att få lyckas i skolan. Vi ska ha ett inkluderande arbetssätt där varje elev får det stöd hen behöver för att kunna nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Utbildning efter erfarenhet

Vi eftersträvar en undervisning som är meningsskapande. För vår del innebär detta en strukturerad undervisning som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och som leder till fram användbara kunskaper.

Lisa Färlin, Sari Peltokorpi och Elisabet Noremo

Sidan uppdaterad 2023-08-15