Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

16.1 FalunBorlänges stora opåverkade områden

Ett stort opåverkat område i FalunBorlänge är ett större sammanhängande område fritt från större exploateringsföretag som trafikleder, större kraftledningar, fritidsbebyggelse av större omfattning och industrier. Det bör också vara relativt fritt från bullerstörning, som uppstår vid vissa typer av verksamhet, bland annat bergtäkter och skjutbanor. Enstaka skogsbilvägar eller andra mindre vägar med begränsad trafik går inte att undvika helt, men inom ett stort opåverkat område bör det inte höras ständigt brus från en större väg. Det bör också vara fritt från höga byggnader eller andra visuella intryck på nära håll som kan påverka vildmarkskaraktären i området negativt.

Stora opåverkade områden redovisade på översiktlig nivå

Bild 16.1 Stora opåverkade områden redovisade på översiktlig nivå

De stora opåverkade områdena är redovisade på en översiktlig nivå, varför avgränsningen kan behöva granskas ytterligare i specifika exploateringsärenden som berör ett område. Det är i gränszonerna som sådan bedömning kan behöva göras, längre in bör områdena fredas helt. Några av områdena ligger som öar utanför kommunområdet eller ansluter mot kommungräns.

Sidan uppdaterad 2019-03-28