Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En björn i skogen

16.3 Stora opåverkade områden/tysta områden i grannkommuner

I flera av FalunBorlänges grannkommuner har det också redovisats stora opåverkade områden, ibland kallade tysta områden. Det är lika angeläget att ta hänsyn till dessa områden i grannkommuner vid planering och/eller beslut om exploateringsföretag i Falun och Borlänge, som till de egna områdena.

De öar med stora opåverkade områden som ligger inne i Leksands kommun motsvaras av ett stort opåverkat område i Leksand. Faluns områden har i översiktsplanen anpassats till Leksands område och avviker därför i en mindre del från det område som tidigare redovisats i planeringsunderlagen.

För att stora opåverkade områdena/tysta områden i gränstrakter mellan grannkommuner ska kunna bestå bör hänsyn visas till dem av alla berörda kommuner.

Sidan uppdaterad 2021-08-09