Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Linneal en tonårig tjej i blå hjälm, stannar och kikar på en karta

23.1 En strategisk plan

Översiktsplanen är kommunernas viktigaste strategiska dokument för den fysiska planeringen. Den är vägledande för kommunernas övriga planering och bygglovgivning, till exempel för lokalisering av bostäder, arbetsplatser och service i kommunen. Planen är också vägledande för beslut enligt exempelvis miljöbalken, väglagen eller andra lagar som rör mark- och vattenanvändning eller byggande. Översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande.

Tidsperspektivet för Översiktsplan FalunBorlänge är ett långsiktigt hållbart FalunBorlänge om 20 år. För att vi ska kunna nå de inriktningar som översiktsplanen innehåller krävs att kommunerna avsätter ekonomiska resurser för de åtgärder som behöver genomföras. Åtgärder för att öka samarbetet mellan kommunerna och mellan FalunBorlänge och andra aktörer är grundläggande för att vi ska kunna bli en motor för Dalarnas utveckling.

Sidan uppdaterad 2019-03-28