Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

barn i barnvagn

23.4 Rullande översiktsplanering och gemensamma planeringsunderlag

Översiktsplan FalunBorlänge ger inte alla svar på hur den fysiska planeringen i kommunerna ska genomföras. Det behövs fördjupade studier för olika fysiska delområden i kommunerna och för olika frågor. Det sker också förändringar i samhället i allt snabbare takt, och översiktsplanen måste kontinuerligt ses över för att den ska behålla sin funktion som ett strategiskt vägledande dokument.

Genom att arbeta med fördjupade översiktsplaner för ett avgränsat geografiskt område eller med så kallade tematiska tillägg för en särskild fråga kan översiktsplanen hållas aktuell utan att hela planen måste göras om. Översiktsplanen ska aktualitetsförklaras en gång varje mandatperiod av kommunfullmäktige.

Fördjupade översiktsplaner för Falu och Borlänge tätorter (städerna) och för Runn samt utvecklingsplan för Runn är prioriterade åtgärder i den rullande planeringen.

Planeringsunderlag utifrån gemensamma utgångspunkter eller som gemensamma planer/program/strategier som behöver tas fram är bland andra en strategi för synen på rekreation och friluftsliv, översyn av städernas grönstrukturplaner, parkeringsstrategi och utveckling av naturvårdsprogram.

Sidan uppdaterad 2020-02-25