Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Liten pojke funderar på något i Stadsparken

23.2 Samband med kommunernas andra planer och program

Översiktsplan FalunBorlänge är den sammanvägda utgångspunkten för kommunernas fysiska planering, där kommunernas övergripande strategidokument och aktuella sektorsplaner och sektorsprogram utgör underlag och stödjer den hållbara utvecklingen. Översiktsplanens planeringsinriktningar och rekommendationer innebär att sektoriella planer behöver ses över och revideras för att styra mot översiktsplanens inriktning. Här är det nödvändigt att kommunerna samarbetar kring olika strategier, program och planer. I många fall bör sektorsplaner och strategier vara gemensamma, i andra fall är gemensamma utgångspunkter tillräckligt.

Sambandet mellan Översiktsplan FalunBorlänge och aktuella fördjupade översiktsplaner redovisas i kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning

Sidan uppdaterad 2019-03-28