Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild över dalälven med Torsångs café där man även ser en ångbåt förtöjd

22.2 Sociala konsekvenser

Nya bostäder föreslås som förtätning av befintliga stadsstrukturer liksom en större blandning av upplåtelseformer, vilket innebär möjligheter till större integrering och till att bo kvar i samma bostadsområde under livets olika skeden. En förtätning av städerna ökar möjligheterna till levande och intressanta stadsmiljöer där människor kan mötas, men kan också innebära att parker och grönområden tas i anspråk för bebyggelse, vilket är negativt om inte satsningar görs på ersättningsområden eller kvalitetshöjningar av andra grönområden. En utveckling av friluftslivet på och kring Runn, god kollektivtrafik, bra gång- och cykelvägar, rekreationsområden och parker blir också mötesplatser och bidrar till folkhälsa och välmående.

Sidan uppdaterad 2019-03-28