Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två byggjobbare som bär en planka

5.2 Boendeprogram

I Faluns bostadsprogram och Borlänges mål- och strategidokument för boendeutveckling redovisas kommunernas vilja om boende och bostadsbyggande. Falun och Borlänge behöver fördjupa sitt samarbete om boendeplanering, och gemensamt marknadsföra FalunBorlänge som bostadsort. Här har de kommunala bostadsbolagen ett särskilt ansvar. En gemensam portal där man kan söka bostad hos alla, även privata, fastighetsägare inom FalunBorlänge bör upprättas. På sikt bör en gemensam bostadskö övervägas. En dialog om boendefrågorna behövs även med övriga kommuner som ingår i den gemensamma arbets- och bostadsmarknaden. Regional samverkan kan bidra till att öka bostadsbyggandet i länet.

Sidan uppdaterad 2020-08-05