Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En äldre man och en yngre man som står på en balkong

5.3 Bostäder för alla

En utmaning är att kunna erbjuda bostäder till grupper med svag ekonomi. Det sedan länge låga bostadsbyggandet beror på ekonomiska faktorer som kommunerna har svårt att påverka. Ett ökat bostadsbyggande kan trots höga boendekostnader sätta igång en flyttprocess så att billigare bostäder blir lediga.

I FalunBorlänge ska det finnas ett bra boende för grupper med särskilda behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning och äldre. Det behövs ett varierat bostadsutbud och en framsynt planering för olika former av särskilda boenden och äldreboenden. Mötesplatser i bostadens närhet främjar fysisk och social aktivitet för äldre och minskar isolering och stillasittande.

Den stora invandringen innebär en akut bostadsbrist i Borlänge. Rymliga, billiga lägenheter eller småhus behövs. Det är en utmaning att lösa bostadsbristen och att åstadkomma en större integration i boendet, både inom respektive kommun och i FalunBorlänge som helhet. Det är viktigt att ha en variation av upplåtelseformer inom större bostadsområden.

Sidan uppdaterad 2020-08-05