Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ebba och Love cyklar glada iförda hjälmar till skolan. I Bakgrunden cyklar pappa Mats.

8.3 Grundskola och förskola

Förskolan och grundskolan är naturliga mötesplatser för både barn och vuxna och en viktig arena för en fungerande integration. I de mindre orterna är skolan särskilt betydelsefull. FalunBorlänges förskolor och skolor ska ha bra lokaler och utemiljöer och en hög pedagogisk kvalitet.

Skolornas betydelse för samhällets utveckling, ändringar i elevantal samt behovet av pedagogiska förändringar innebär att nya lokaler behöver byggas för att nå en hög kvalitet på utbildningen. Samtidigt gör ett ökande antal friskolor det svårare att förutse behovet av lokaler. Detta ställer krav på genomtänkta lokaliseringsprocesser, där bland annat tillgången till utemiljöer och naturområden, säkra och gena gång- och cykelvägar samt ett integrationsperspektiv är viktiga faktorer. Eleverna ska alltid vara delaktiga i förändringar i förskole- och skolmiljön.

Sidan uppdaterad 2019-03-28