Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre glada ungdomar går på en gågata i Borlänge.

8.2 Gymnasieutbildning

Falun hade 2013 11 gymnasieskolor varav 3 kommunala. Borlänge hade 2013 6 gymnasier varav 5 är kommunala. Ett flertal av skolorna har riksintag. Genom samverkan mellan gymnasieskolorna i 11 dalakommuner (Gysam) har eleverna i dessa kommuner tillgång till det samlade utbudet av nationella program inom samverkansområdet, där alla konkurrerar om plats på lika villkor. Det innebär att många elever pendlar, antingen dagligen eller veckopendlar, vilket ställer krav på bra kollektivtrafik och tillgång till boende.

Den kommunala gymnasieskolan i Falun och Borlänge har idag överskott på lokaler. En utökad samverkan mellan kommunerna kan ge ett effektiv och brett utbud av program och ett bättre lokalutnyttjande trots att elevunderlaget sjunker de kommande åren. Eleverna ska alltid vara delaktiga i förändringar i skolmiljön.

Sidan uppdaterad 2019-03-28