Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre tjejer som ler och skrattar.

8.1 Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har campusområden i både Falun och Borlänge, 18 000 studenter, 800 anställda och erbjuder ett 60-tal program och 1 200 kurser. Hälften av studenterna läser idag nätbaserat vid ett virtuellt campus.

Samverkan med näringslivet

Behovet av kompetensförsörjning i samband med de stora pensionsavgångarna ska tillgodoses genom utbildningar som tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. FalunBorlänges ställning som regionalt handelscentrum ger behov av fortbildning särskilt för handelsanställda.

Nationellt och internationellt nätverkande

Högskolan ingår i ett nationellt och internationellt nätverk som ger möjligheter till utveckling och matchning av regionens utbildningsbehov. Den fysiska närvaron av studenter, lärare och forskare i FalunBorlänge är en värdefull tillgång för att skapa kreativa möten och nya idéer, och det är angeläget att högskolan kan fortsätta att ha en hög grad av fysisk närvaro i FalunBorlänge. Samtidigt ger växande nätbaserade utbildningar möjligheter till fortbildning i flera skeden i livet.

FalunBorlänge som studieort

FalunBorlänge ska vara en attraktiv studieort med god tillgång till studentbostäder och goda förutsättningar till regional pendling med kollektivtrafik.

Sidan uppdaterad 2019-03-28