Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer i livligt samspråk, dator och hörlurar syns på bilden

1.3 En förändlig, uppkopplad värld

Världen är på väg mot en ekonomi där kunskap är råvaran och förmågan att tänka blir motorn i ekonomin. Närheten till tankar och idéer har aldrig varit viktigare än nu och livet i staden är den förhärskande normen. Industrisamhället och tjänstesamhället efterträds av det tankebaserade samhället. Förmågan att tänka och sätta ihop kunskap och idéer som redan finns till nya produkter och tjänster är resultatet av nätverksuppkoppling, sociala medier och egen reflektion. Det blir den viktigaste produktionsfaktorn i framtiden.

Hur stark en regions ”uppkoppling/länk” till andra kunskapscentra är, speglar både styrkan hos den kritiska och kreativa massa som finns i regionen och hur stor attraktion den i sin tur har på andra regioner. Framgång grundar sig i samverkan mellan högskola, företag, kultur och offentlig sektor. Den större koncentrationen av kunskap och tänkande föder kreativitet och entreprenörskap.

När vi förr pratade om företagens konkurrenskraft och vikten av ett bra företagsklimat handlar det idag om regionens konkurrenskraft i form av livsmiljö och attraktivitet för människor. Mer fokus läggs på människors bemötande, mångfald och interaktion som specifika kvaliteter hos en plats och en region. Värdet av varumärket Dalarna och hela länets attraktionskraft kan inte nog understrykas.

Vad kan vi dra för slutsatser om FalunBorlänges utgångsläge och möjligheter i denna tänkta nya värld? En slutsats är utan tvekan att Högskolan Dalarnas roll är oerhört viktig och ökar i framtiden. Kommunerna och länet måste slå vakt om högskolans närvaro och att den tillåts verka som en katalysator för forskning och utveckling i regionen.

Sidan uppdaterad 2019-03-28