Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada barn korsar en gata. Det är vinter.

1.5 Strategiska frågor i Översiktsplan FalunBorlänge

I det uppdrag som getts av kommunstyrelserna i båda kommunerna och den politiska styrgruppen för att ta fram en gemensam översiktsplan för FalunBorlänge har följande frågor identifierats som strategiska för att skapa ett starkt regionalt centrum:

 • Hållbar och robust samhällsbyggnad utifrån befintlig struktur och städernas framtida utbyggnadsriktningar
 • Hållbara transporter och infrastruktur
 • Arbetsmarknad, handel och näringsliv
 • Sociala hållbarhetsfrågor
 • Bostadsfrågor
 • Utbildning
 • Runn-Ösjön – utveckling av rekreationsvärden
 • Strandskydd och LIS-områden
 • VA-frågor, vattendirektivet
 • Vindkraft
 • Klimatanpassning och riskfrågor

De översiktsplanefrågor som inte är gemensamma eller som kräver större detaljeringsgrad, exempelvis synen på markanvändning i mindre orter, ingår inte i den gemensamma översiktsplanen. De får lösas i den efterföljande, rullande, översiktsplaneringen eller genom fördjupningar av översiktsplanen för delar av kommunerna.

Hänvisningar

 • Dalastrategin, länets regionala utvecklingsprogram, Region Dalarna 2006
 • SCB, Statistiska Centralbyrån
 • Tankesamhället och kommunerna, Kairos Future 2011-2012
Sidan uppdaterad 2019-03-28