Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

1.1 FalunBorlänge en gemensam identitet

I en tid av ökande globalisering och en föränderlig ekonomisk geografi är det viktigt att finna former för samverkan inom och mellan regioner som gör att attraktionskraften för människor, kompetens och kapital finns kvar och helst ökar. I Dalarna har FalunBorlänge en särställning som de största och ekonomiskt mest aktiva kommunerna. De ligger nära varandra och bildar en gemensam arbetsmarknads- och bostadsregion.

En lista över de 20 största kommunerna. FalunBorlänge kommer på 13 plats om man slår ihop städerna.

Bild 1.1 Sveriges största kommuner 31 dec 2013

Falun och Borlänge är var för sig relativt små kommuner och städer, men betraktade tillsammans placerar vi oss på trettonde plats av Sveriges städer/kommuner och kan jämföras i storlek med Lund, Borås och Sundsvall. Detta ger ett helt annat perspektiv på möjligheten att få uppmärksamhet och investeringar som kan leda till framtida utveckling. Storlek och koncentration har betydelse i den globaliserings- och urbaniseringstrend som råder i världen. Urbana miljöer och stora städer blir större och koncentration av människor, kunskap och idéer ger den kritiska massa som generar tillväxt i välfärd, kreativitet och företagande.

Sidan uppdaterad 2019-03-28