Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Granskning

Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Granskning  pågår i minst två veckor och planförslaget finns då på kommunens hemsida. Om planen kan antas intressera många boende i ett område, försöker vi även hitta någon utställningslokal i denna kommundel. Om planändringen hanteras enligt äldre plan- och bygglag kungörs granskningen.

När granskningstiden gått ut, sammanfattar miljö- och samhälls­byggnads­förvaltningen alla inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till förslaget.

Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningen, måste det ställas granskas  igen.

Därefter är planförslaget färdigt för antagande.

Sidan uppdaterad 2023-09-21