Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Borgärdets industriområde

I Borgärdets industriområde ska Falu kommun bygga en ny industrigata till fyra industritomter. Anläggningsarbetena kommer att påbörjas vecka 34 .

Falu kommun bygger en ny industrigata i Borgärdet, Svärdsjö, för att på så sätt möjliggöra fyra nya industritomter. Detaljplanen för området vann laga kraft 1970-10-23, och gäller fortfarande, men har fram tills nu inte byggts ut i sin helhet.

En del av området som planlades som industritomter har nu undantagits som värdefull naturmark, men antalet tomter är fortfarande desamma.

Vid någon tidpunkt har delar om området dessvärre använts som ”soptipp”, varför entreprenadarbetena som inleds vecka 34, kommer att starta med en sanering. Inom kort kommer dock schakten att påbörjas för ledningar för vatten, avlopp, el och fiber till de nya tomterna. Därefter kommer anläggandet av själva gatan att påbörjas.

Den nya gatan kommer att bli drygt 300 meter lång och 7 meter bred med asfaltsbeläggning och belysning.

Försäljning av tomter

Det finns lediga industritomter att köpa.

Lediga tomter på Borgärdets industriområde

Frågor

Har du frågor kring projektet så hör av dig till kontaktcenter på telefon 023-830 00 eller e-post kontaktcenter@falun.se

Flygbild som visar den nya gatan och de nya industritomterna

Figur 2 Flygfoto över området. Blå markering visar dragning av ny gata. Röda rutor visar nya tomter.

Bild som visar detaljplanen

Figur 1 Detaljplan

Sidan uppdaterad 2023-09-13