Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utbyggnad av gång- och cykelbanenätet

Vi bygger ut gång- och cykelbanenätet efter en plan som heter Cykelplanen.

Cykelplanen visar vägen

"Det finns många bra cykelvägar i Falu kommun men för att kunna öka cyklandet krävs det cykelvägar som kan konkurrera med bilvägarna". Så inleds Falu kommuns cykelplan.

Cykelplanen ligger till grund för utbyggnaden av cykelvägnätet i Falun och gäller fram till 2030.

Säkra skolvägar och arbetsresor med cykel

När Falu kommun bygger ut cykelinfrastrukturen för att förbättra tillgängligheten, trafiksäkerheten och tryggheten för cyklister prioriteras skolresor och arbetsresor. Ett väl utbyggt cykelvägnät ger barnen ett större livsrum. De kan säkrare och tryggare ta sig till skolan och fritidsaktiviteter själva eller tillsammans med föräldrar.

Tre huvudcykelstråk

I Falun finns tre huvudcykelstråk: det blå stråket, Slätta – centrum – Källviken, det gröna stråket, Stennäset – centrum – Hosjö och det röda stråket, Lugnet – centrum – Gamla Berget. Stråken är dragna så att de ska vara gena, säkra och trygga samt att enkla att nå för en stor del av befolkningen.

Pågående gång- och cykelbaneprojekt

Zettergrens väg

En 420 meter lång sträcka ska binda ihop cykelvägen mellan Gamla berget och Slättaskolan. Cykelvägen blir även användbar för de som vill cykla till Ingarvet,

Start: vecka 32-34.

Hellbergs väg

Längs Hellbergs väg, mellan Tegelvägen och Britsarvsskolan , ska det anläggas en separat gång- och cykelväg.

Start: sommaren 2023.

Karta som visar var de kommande cykelvägarna byggs som planeras under 2023
Sidan uppdaterad 2023-06-21