Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kvinna sitter framför en data skärm i skymningen

IT-infrastruktur

Tillgången till IT-infrastruktur har blivit en allt viktigare förutsättning för att människor ska kunna delta och verka i samhället oavsett om man bor i städer eller på landsbygden. IT-infra-strukturen är därför en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet. Behov av tillgänglighet och utbyggnad i eftersatta områden beskrivs i kommunernas bredbandsstrategier. Det regionala målet om att 90 procent av hushållen och företagen i Dalarna ska ha tillgång till höghastighetsbredband (> 100 megabit/s) finns även med som mål i kommunernas strategier. För att stärka den regionala utvecklingen och för att leva upp till det regionala bredbandsmålet ska det finnas en aktiv dialog och samverkan om bredbandsfrågorna i FalunBorlänge.

Möjligheten att placera master och annan trådlös bredbandsinfrastruktur för att säkra trådlös bredbandskommunikation, där det finns anledning att upprätta sådan av demografisk eller teknisk anledning, ska beaktas i planering och tillståndsgivning.

Sidan uppdaterad 2019-03-28