Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Blommor som böjer sig i vinden

12.3 Olika typer av vindkraftverk och vindanläggningar

De verk som är vanligast vid etablering är än så länge horisontalaxlade verk som består av fundament, torn, rotor med rotorblad samt maskinhus. Verken delas in i kategorierna miniverk, gårdsverk, medelstor anläggning eller stor anläggning beroende av storlek och lagmässig definition av klassen.

Ett miniverk definieras av en totalhöjd av maximalt 20 meter och en rotordiameter på maximalt 3 meter. Ett gårdsverk definieras som ett verk med en totalhöjd på 20-50 meter eller ett verk vars rotordiameter överstiger 3 meter. En medelstor anläggning består av ett vindkraftverk med en totalhöjd överstigande 50 meter eller en anläggning där två eller flera vindkraftverk står tillsammans. En stor anläggning definieras som en gruppstation som består av två eller flera vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter eller som en gruppstation som består av 7 eller fler verk med en totalhöjd över 120 meter. Det finns även hobbyverk, som används på båtar eller vid fritidshus.

Sidan uppdaterad 2021-08-09