Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skog, väg och vindkraftverk

12.2 Potential för vindkraft i FalunBorlänge

I Energi- och klimatprogram för Falu kommun 2012 redovisas potentialen för vindkrafts­utbyggnad grovt uppskattad till mellan 750 och 1500 GWh. Utbyggnad innebär en möjlighet till lokal näringslivsutveckling både inom industriproduktion och i tjänstesektorn. Att Faluns andel av länets beräknade produktion är så stor beror på de goda vindförutsättningarna.

I Planeringsunderlag för Vindbruk i Falu kommun, 2011, gjordes en översiktlig landskapsanalys och därefter en analys i tre steg som ledde fram till förslag på sju lokala intresseområden för vindbruk, vilka ligger både inom och utanför riksintresseområdet. I planeringsunderlaget ges det också en rad rekommendationer som enligt fullmäktigebeslutet bör tillämpas vid etableringsprövning av vindkraftverk- och vindkraftsanläggningar. Analysen och kartorna är framtagna kommuntäckande och de är inte avsedda att användas tillsammans med detaljerad information, på fastighetsnivå eller för bedömningar av enskilda intressen.

Borlänges Energi- och klimatstrategi, 2010, tar inte upp energiutvinningen inom kommunen men uttalar att tillförd energi till byggnader ska tas från förnyelsebara källor. Vindförutsättningarna är inte lika goda i Borlänge som i Falun, men genom en analys som gjorts på motsvarande vis som i Falun har ett lokalt vindbruksområde identifierats. Produktions-kapaciteten uppskattas grovt till 45 GWh.

På Vindbrukskollen på vindlov.se finns aktuell information om var det redan finns vindkraftverk och var etableringsärenden är på gång.

Sidan uppdaterad 2021-08-09