Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Svenska flaggan i blåsväder

12.1 Riksintresse för vindbruk

I Falun finns riksintresseområden för vindbruk som sträcker sig över länsgränsen in i Gävleborgs län. Energimyndigheten har i december 2013 fattat ett nytt beslut om riksintressen. Riksintresseområden för vindbruk ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningar för energiproduktionen. Inom riksintresse för vindbruk kan det finnas riksintressen för totalförsvaret som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. Om dessa riksintressen är oförenliga ska försvarsintresset ges företräde enligt miljöbalken 3 kap. 9-10§.

Sidan uppdaterad 2019-03-28