Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

3.5 Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Största delarna av de två städerna, flertalet av de mindre tätorterna och vissa andra områden i kommunerna omfattas av gällande detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa planer ger juridiskt bindande förutsättningar för bebyggelse och användning av mark och vatten. Inom och i direkt anslutning till tätorter/planlagda områden krävs det oftast ny eller ändrad detaljplan för att en förändring ska kunna komma till stånd.

Bild 3.3 Områden i FalunBorlänge som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser våren 2014

Bild 3.3 Områden i FalunBorlänge som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser våren 2014

Sidan uppdaterad 2019-03-28