Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fyra glada ungdomar tätt ihop tittar ut genom ett lägenhetsfönster

3.1 Vi förtätar och närmar oss varandra

FalunBorlänge är en gemensam arbets- och bostadsmarknad med stort behov av goda, robusta och miljöanpassade kommunikationer som underlättar den interna pendlingen. Bebyggelse-strategin bygger vidare på den utbyggnadsprincip som redovisats i kommunernas gällande översiktsplaner. Förtätning är den viktigaste bebyggelsestrategin både i städerna, i de mindre tätorterna och längs kollektivtrafikhuvudstråken.

Tillkommande planerade bebyggelseområden ska lokaliseras i riktning mot grannstaden, och i anslutning till befintlig bebyggelse, service, infrastruktur och kollektivtrafikhuvudstråk så att denna stärks och förblir livskraftig. Det innebär också att perifer och alltför utglesad bebyggelse ska undvikas. På detta vis kan kommunerna dra nytta av redan gjorda investeringar.

Sidan uppdaterad 2019-03-28